Skip to main content

Sommerutstilling 5+1

Ingvill Gullaksen
Utdannet ved Statens Høgskole for kunsthåndverk og Design, ved institutt for tekstilt kunsthåndverk.
Til denne utstillingen har jeg arbeidet med akryl og collage på papir.
Jeg arbeider intuitivt. Inspirasjonen hentes ofte fra naturen, for tiden også fra en verden som dessverre er i ubalanse.

Verksted: Nøysomheten 15, 5232 Paradis  Mobil: 95992204  www.ingvillgullaksen.com

Siri Haaskjold
Siri er utdannet keramiker fra SHD. Hun jobber med leire og tegning. For tiden lar hun seg fascinere av hva en kan uttrykke gjennom kun blyant og papir.
Her viser hun blyanttegninger med utgangspunkt i Holmeknappen og Livet i fjæren

Kontaktinfo:
Verksted: USF, Verftet, Bergen.  Mail: shaaskjold@hotmail.com  Mob: 471 75 045 

Torild Tadesse
Torild er utdannet keramiker fra Kunsthøyskolen i Bergen.
De siste årene har hun arbeidet med tegning og maling. På denne utstillingen viser hun noen stilleben i akryl samt noen arbeid på paprir.

Kontaktinfo: Atelier: Damsgårdsallmenningen 4 Mail: Torildtadesse@yahoo.no
Hjemmeside: www.TorildTadesse.no  Mobil: 958 54 062

Tone Nordahl-Pedersen
Arbeid: Maleri Collage  Verksted: Krohnegården 155, 5146 Fyllingsdalen
Mail: tone_np@hotmail.com Mob: 416 01 248

Inspirasjon fra naturen – skog. Opptatt av form/farge og hvordan mellomrommene kan brukes i den kreative prosessen. Jobber rett på, intuitivt og direkte.

Skoler: Valdres Folkehøyskole -søm/vev.
Kunstskolen i Bergen.
Kurser i maleri, tegning, glass/fusing/slunping.
Arbeidet med glass siden 2005.

Anne Marie Grimsrud.

Hus og låver er mitt motivfokus. Har lyst til å male videre og tenker jeg kaller meg en «låvende» kunstner.
Er utdannet arkitekt, AHO, i Oslo, og har tegneerfaring gjennom denne utdannelsen.
3 somre har jeg gått på kunstkurs på Nansenskolen, Lillehammer.

Kontaktinfo: Grimsrudanne@gmail.com   mobil 92864148

Birgit Brühl     født i Köln, bor i Bergen

keramikk

Svennebrev som pottemaker, lære hos Elly og Wilhelm Kuch, Nürnberg

Diplom, Freie Kunst/Keramik, Fachhochschule für Gestaltung, Kiel

Hovedfag/MFA, Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design, Bergen

Medlem Norske Kunsthåndverkere NK                                                   –

Medlem Tegnerforbundet/NBK 

Faglærer for Keramikk/Visuelle Kunstfag Bergen Kulturskole 

Innkjøp: 

 • BKK, Bergen
 • Det Norske Kongehuset  
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
 • Vestlandske Kunstindustrimuseum
 • Oslo Kunstindustrimuseum
 • Privatsamling Adolf Egner, Valencia/ Köln
 • Statoil

Vemod og Varme

Guri Heggland Haslerud (1946) kom inn i livet mitt som ei eldkule frå himmelrommet. Mykje lys,
handlekraft og energi var samla på innsida av dette gode mennesket.

Slik opnar Solrunn Nes tekstheftet som ho har laga til utstillinga VEDMOD OG VARME, den første
utstillinga til den 77 årige kunstnaren. Her er fleire tekstavsnitt frå det fyldige heftet:
Eit slåande trekk ved Guri er den sterke omtanken for både folk og dyr, skriv Nes vidare, før ho fortel kor
intenst og dedikert dyrevenen Guri tok hand om «ein villkatt som det ikkje var så lett å temja».
Denne intensiteten har Guri teke med seg inn i kunstverda. Det er ei god verd å vera i. Eg oppdaga dei
fargesterke maleria i stova hennar, nærmast tilfeldig. Etter kvart som eg viste interesse for arbeida
hennar, kom ho fram med fleire og fleire som ho hadde på lur. Dei slo meg som uvanleg uttrykksfulle.
Desse maleria er høgst personlege, men samtidig grensesprengande og allmenngyldige. Guri er ein
sann modernist, kanskje utan å vita det sjølv.
Første gongen eg såg arbeida til Guri, fekk eg umiddelbart assosiasjonar til to ekspresjonistiske malarar,
nemleg Friedenreich Hundertwasser og Emil Nolde. Begge kombinerte gjenkjennelege element med ei
abstrahert framtoning.

SEMIABSTRAKT EKSPRESJONISME kallar Nes kunsten hennar. Her er andre avsnitt frå heftet:
Ho er ukonvensjonell og modig i sitt uttrykk. I tillegg til dei impulsane eg har nemnt, er det ei viss form for
naivisme som bind dei ulike elementa saman.

KJENSLENE TEK OVER PENSELEN.
I ein freistnad på å plassera kunsten hennar i ein større kunsthistorisk samanheng, kan ho kallast ein
semiabstrakt ekspresjonist. Ho fortel at det fell heilt naturleg for henne å mala slik ho gjer. Det er ikkje
tillært eller planlagt. Det er kjenslene som tek over penselen.

Men det er vanskeleg å plassera Guri innanfor eitt enkelt kunstnarleg formspråk. Likevel – i tillegg til dei
karaktertrekka eg har nemnt, vil eg leggja til ei retning frå tidleg 1900-tal som revolusjonerte kunstlivet,
og som eg meiner har relevans for Guri sitt visuelle uttrykk. Eg tenkjer på primitivismen og
ekspresjonismen representert ved kunstnarar som Pablo Picasso og Paul Gauguin
OPPTEKEN AV BORN I KRIG
Eitt av dei mest kjende verka (til Picasso) er «Guernica» som handlar om krigens gru. Her er det
kjenslene som talar – rå, smertefulle og provoserande kjensler. Guri er òg i stand til å få fram liknande
reaksjonar. Særleg er ho oppteken av borna sin lagnad i krig.

Medkjensle og innleving er verdiar som lett kan oppdagast i bileta hennar.

NATURNÆRT
Naturen er sterkt til stades i mange av maleria – frå intime skogsbilete til storslåtte fjordlandskap.
Skjorene hoppar frå grein til grein medan eit blått tre slepper lauvet. Vegetasjonen sprengjer seg veg og
vatnet er djupt og mørkt. Guri held ikkje noko tilbake.

«DET ER DEN DRAUMEN»
Diktet «Det er den draumen» av Olav H. Hauge er eit dikt som Guri kjenner seg igjen i. Ho fortel at desse
orda har inspirert mange av maleria hennar.

BIBELSKE MOTIV
I samband med førebuinga til utstillinga i Galleri Rustica, var det eit ynskje hos kunstnaren å skapa nye
motiv. Eg spurde om ho kunne tenkja seg å utforma nokre bibelske tema. Det frie formspråket hennar
eignar seg godt til å uttrykkja scenar frå Jesu liv. Og straks let Guri seg dra inn i desse forteljingane som
skildrar Jesu liding. Ho skaper tolkingar som er unike og som inviterer til innleving og refleksjon.

LANDSKAP
Guri har malt nokre særeigne landskap til denne utstillinga. Mange har erfart at det landskapet dei voks
opp med vert internalisert på ein slik måte at det nærmast vert ein del av sjela. For oss som kjem frå
Hardanger, er det fjorden, fjella og fonna som har funne plass i vårt indre. Diktinga til Olav H. Hauge ber
preg av nettopp dette. Den mektige naturen minner om at vi er små og sårbare, men samtidig låner vi
styrke av vinden og bylgjene. Dei inspirerer oss til å halda ut.


Invitasjon som gjestearkitekt/kunstnar

TEMA: Gjenbruk, rehabilitering og modernisering av gamle gardsbygg.

Utgangspunkt og hovudfokus
Gamle bygg og byggeskikk i Nordhordland, med utgangspunkt i området Holme, Hjertås og Fløksand på Holsnøy, med idéar til vidareutvikling av alt igangsette og moglege nye prosjekt på  gb nr 310  95 Lakseneset, Holmeknappen 49, 5918 Frekhaug, Alver kommune.

Resultatønskje
1. Ideskisser, enkle teikningar eller modellar.

Utgangspunkt er idear til gjenbruk og videreutvikling av gardsbygg på g/b nr 310/95, lokalitet for Galleri Rustica.

2. Presentasjon/Formidling.

Utstilling, og/eller eit føredrag, eller ein paneldebatt eller eit dagsseminar om temaet «Gjenbruk av gamle hus i Nordhordland, nokre døme».

Her må ein òg kunne bruke døme i området Holme, Hjertås, Fløksand, der det finst nokre interessante døme med rehabiliterte våningshus og løer, sjå t.d. boka «Norges låver» av Eva Røyrane og Oddleiv Apneseth.

Gjesteopphaldet.
På Holmeknappen tre uker i juli og/eller – august.

Gratis losji i arkitektteikna feriebustad/gjenbrukshus, med stort fellesareal og to soverom (4 senger totalt) utan innlagt vatn. Eit felles anneks med wc og dusj.

Ein til to dagar med introduksjon til staden – med besøk til fleire moderniserte gardshus, lokalhistorisk orientering, fellesmiddag.

Kan vere ei gruppe, også tverrfagleg, kombinere arkitektur og kunstuttrykk, 2- 4 personer – minst ein må vere arkitekt  (profesjonell / nyutdanna / student)  søkjer som gruppe.

Kan vere eksamensarbeid?

Presentasjon. I løpet av hausten 2024.  Kr. 10.000,-  Til utgifter, reise, materiell o.a.  
Søknad: Send til post@gallerirustica.no   Frist:  20.02.24


Ullvekeutstillinga 2023

Ullvekeutstillinga 2023 nærmar seg.
I år er det tre separate utstillingar:

 • Oppstadvev/vikingvev
 • Svensk gjestekunstnar
 • Norske filtmakarar

Oppstadveven m/Mette Rude
Utstillinga viser ein stor oppstadvev, slik som vikingane hadde, og arbeider laga på han, også elevarbeid laga på bordvevar, som er sett opp på same viset.
Oppstadvev https://g.co/kgs/ewPfEq

Svenske Katarina Wiklund
Ho er årets gjestekunstnar på Holmeknappen. Ho henta inspirasjon på fleire verksemder som arbeider med ull, m.a. Oleana, Hillesvåg ullvarefabrikk og Gripen gard.
http://www.wiklundwiklund.com/ og #wiklundwiklund

Norske filtmakarar viser verk frå utstillinga «Bygge broer» i Fredrikstad i 2022.
https://www.norskefiltmakere.no/


Maler med strykejern

Tekstilmaleri «malt» med strykejern, med tekstilkunstnar Tone Haugen-Cogburn.

Utstillinga «Eg gjekk ein tur i skogen og søkte skogens ro …» opna laurdag 6. mai for ei handfull interesserte, med Aslaug Låstad Lygre dikt, nydeleg framført av Linda Fosse, og eit foredrag av tekstilkunstnaren sjølv, Tone Haugen-Cogburn. Utstillinga er ein hyllest til former og fargar i skogen, særleg lauvtre. Tekstilmaleria hennar er inspirerte av naturens fargeprakt. Ho lagar si eiga maling, arbeider intuitivt med fargane og fargeblanding, og eksperimenterer mye. Lauvblad blir brukt, både som motiv og effekt. Ho plukkar dei om hausten og pressar dei, og har ei samling frå heile verda.

Bileta har ho laga spesielt til denne utstillinga, og dei har mange vestnorske lauvtreblad, bjørk, rogn, selje, ask, eik og hassel, og bregner, frå Samnanger der ho kjem frå. Men eit maleri har blad frå både Hawaii, Florida og Tennessee der ho bur.
Maleteknikken er overføringsmaling, som ho kombinerer med metalmaling og quiltesøm. Fargar frå måla papir og lauvblad blir overført på tekstil med varme via strykejern.

– Tørka lauvblad er spesielt godt egna til denne maleteknikken, fortel ho, då dei tåler så høg varme, og dei kan brukast fleire gonger. Og formvariasjonen er så rik! Eg samlar blad frå heile verda. Strykejernet er mitt viktigaste reiskap. Eldre modellar er best, dei gir høgast varme. Eg har ei god samling av slike òg, smilar ho.

Teknikken har ho utvikla og utprøv over ein tiårsperiode. Ho veit ikkje om andre som gjer det same.
– Eg fargar først papir, Så overfører eg fargane på tekstil ved å stryke oppå papira. Så legg ho på blada, stryk over og får fram former og nye fargar. Prosessen er ikkje heilt kontrollerbar, så det er spennande for kvar stryking. Til slutt påfører ho overflate strukturar med søm.
Bileta har eit ilegg av vatt. Ull er det aller beste, då ho tåler alt.

Kvifor ho bruker så mye søm på bileta forklarer ho slik:

– Eg elskar å sy! Å sy er terapi… Når eg syr er eg i mi eiga verd. Og sjølvsagt skaper det skarpare former og kontrastar, og tekstilmaleria får ein eigen tekstur og djupne.
Så har ho også arbeid med quilting i over 35 år, mange år som quiltelærar.


Utdanning:

Mastergrad i kunsthistorie frå Noreg.

Tre års diplomstudier i eksperimentell lappeteknikk og quilting frå England.

Dette er første utstillinga hennar i Noreg. Rusticarommet, med sine varierte vegger, synstest ho passa så ypperleg til bileta. I USA har ho hatt to seperatutstillingar og delteke på fleire gruppeutstillingar.

Utstillinga vil stå ut juni.


Keramikkprosjektet med Rossland skule 

Keramikkprosjektet med Rossland skule er del av galleriet sin Vandreskule, eit tilbod om «Autentiske møte» – møte med kunstnarar, kunsthandverkarar og handverkarar. Det er eit tredelt prosjekt.

Første del for Rosslandelevane starta under Kystsogedagane siste helga i august på Holmeknappen.

Då besøkte 8. klassane  Kystsogeutstillinga i galleriet, blei vist rundt av keramikarar som hadde sine arbeid utstilt der.

Så laga dei skisser til eigne keramikkarbeid.

Àndre del var arbeid med leire på skulen, under leiing av  kunsthandverkarane.

Etter brenning fekk dei lære om og arbeide med glasering. 

Tredje del var ein vernissasje der elevane fekk sjå arbeida sine utstilte i galleriet. 


Anne Johnsen – Ullvekeutstillar 2022

Ei retrospektiv utstilling

«Ull er eit heilt fantastisk materiale … du kan laga kva som helst!!»

Ullvekeutstillar 2022 er Anne Synnøve Johnsen, filtmakar busatt på Holmeknappen i Alver, der ho sidan 2006 har drive Galleri Rustica i lag med ektemannen Leif Johnsen. Utstillinga er ei retrospektiv framsyning av arbeida hennar frå dei siste 30 åra. Ho har hatt ei brei og samansett produksjon av både bilete og bruksgjenstandar, og har jobba med fleire ulike tekstile teknikkar som spinning, veving, strikking og hekling.

Men det var filtinga som tok ho for alvor tidlig på 1990-talet. I dei mest «teikneriske» bileta leikar

ho med det naturalistiske opp mot det abstraherte – kor lite strek treng auge for å sjå eit dyr eller ein menneskeskikkelse?

Streken er vár og fargane avstemte. Ho har leika seg mykje med svart «ullstrek» på eit kvitt «ullark», lagt på, gått ifrå, så kommen tilbake med eit friskare blikk som kunne justera streken til å gje bilde meir liv eller betre proporsjon og komposisjon. I tillegg til bilete har ho òg produsert ei mengd småplagg og vesker, ullkjede og skjerf, ullprodukt til glede, varme og nytte.

Det har blitt mange ulike arbeid i løpet av tida ho har vore aktiv som filtmakar, og dei er godt spreidde utover landet.

I Ullveka får du sjå ei samling av arbeid frå ulike periodar, både bilete og bruksting. Det aller meste er i privat eige og er lånt ut til utstillinga.


VOTT

Ullvekeutstillinga 2022 er ein utstilling og ein marknad med votter i Ullveka 2022, opnar laurdag 22. okt. til søndg 30. okt.

Ope:  Kvar dag i Ullveka frå kl. 12 – 18. 
Utanom opningstida etter avtale.

Mange er med, strikkeglade amatørar og nokre kunsthandverkarar. Gamle votter og nye.

Ein vott som vart vinnar i ein konkurranse i Hordaland Husflidslag er òg med.

Fristen for å melde seg på er 15. okt.

Strikkeglade og votteelskarar er hjarteleg velkomne,
med nye og gamle votter til å stille ut, men òg selje.
 

Mange kategoriar:

 •  Nye votter med og utan mønster
 • Brukte, sletne og/eller bøtte votter
 • «Mine favorittvotter»
 • Votter med ei historie
 • Votter laga av gjenbruksmateriale
 • «Single votter», som har mista maken
 • Nyskapande kategori
 • Open kategori
Alle typar ullvotter er velkomne!
 
Spørsmål og påmelding:
Galleri Rustica, post@gallerirustica.no, mob 9916 9281 til Leif John
 
Foto:
Votter, designa og strikka av Keth Iren Worren, med mønster inspirert frå åkle i Holmestova.

Kachun Lay

Kachun Lay har vore årets gjestekunstnar i Galleri Rustica.

Han er frå Lillesand, men bur og arbeider i Oslo.

Kachun lagar skulpturar på gipsbasis.

I skulpturane han har laga under opphaldet på Holmeknappen har han nytta sand og anna materiale han har funne i fjæra her.

På opninga fredag 26. kl. 19.00 vil han fortelje om korleis han tenkjer om kunsten sin, og korleis han arbeider.

Countryartist Renate frå Vigra vil opptre.

Alle skulpturane er til sals.


EBBE+FLOW

I heile 2022 blir kystkultur gjennomgåande tema i galleriet, med utstillingar i ulike undertema og teknikkar.

Kunstrunden i Påsken blir det ny utstilling med dekorerte påskeegg og ein ikonutstilling med Solrunn Nes, ein av landets dyktigaste ikonmalarar. Ho hadde to ikonutstillingar her i 2007, ein i Galleri Rustica og ein i Meland kykjre. 

Året startar alt helga 22. og 23 jan. med Pop opp utstillinga Ebbe + Flow. 

Ebbe + Flow er ei vidareføring av gjestekunstprosjektet (w)ORD, eit fireårig samarbeids- og kunstnerisk utforskningsprosjekt utført av ni kunstnarar med base i Noreg og Skottland, initiert og kuratert av David Faithfull og Imi Maufe. Det starta med eit arbeidsopphald for kunstnarane på Tormore, Isle of Mull i Skottland (2018) og deretter i Bergen og i Tjuvika i Gulen, Noreg (2019). På kvar stad blei geologar, forskarar, lingvistar og lokale innbyggarar inviterte til å delta i seminar og ekskursjonar. Saman har vi sett på, og diskutert historiske, kulturelle, språklege og geografiske koblingar mellom Noreg og Skottland, på land og til vanns.  

Kunstnerne har i sine verk undersøkt og arbeidd med m.a. maritime referansar som handel mellom dei to landa, historisk og i samtid, oljeplattformar i Nordsjøen, skipsfartsindustrien, navigasjonsmetodar, tradisjonell trebåtbygging, kommunikasjonsformer til havs, og rekster, ting og tang som flyt inn i fjæra.

Utstillinga EBBE+FLOW vert transportert og presentert i ei spesialdesigna kiste, der kvar kunstnar har fått tildelt ei skuff som dei demonterte arbeida blir transporte i. I tillegg inkluderer kista utstillingsflater for to- eller tredimensjonale arbeid, skulptur, teikning, grafikk, og video. Den spesialdesigna kista sin funksjon og fleksibilitet legg spesielt godt til rette for vandreutstillingar mellom landa, og – ikkje minst viktig – visning i eit mangfald av utradisjonelle visningsrom, som ferger, naust, låver, venterom og sjølvsagt gallerier.  

Deltakande kunstnarar er:

 • Marit Tunestveit Dyre
 • David Faithfull
 • Rhona Fleming
 • Sarah Jost
 • David Lemm
 • Jon MacLeod
 • Imi Maufe
 • Randi Annie Strand
 • Calum Wallis

BRO TIL SKOG, ELLER SKOG AV RO, HVOR TILKOBLING KAN VÆRE MULIG (BÅDE FOR HÅND OG ÅND, INKLUDERT HJERTET) – ET DELTAKENDE LANDSKAPSKUNSTPROSJEKT

STED: Holmeknappen, Holsenøy, Alver kommune, Vestland Fylke

TID: 18.-22. juli 2021

MEDIUM: et stedsbestemt, tverr-faglig, relasjonelt og deltakende landskapskunst-prosjektet

MÅL: – å synliggjøre stedets karakter ved den gamle vaskeplassen, og steinmurene i Holmeelva

SAMMENDRAG:

En begrenset gruppe på 4-10 deltakere fra lokalbefolkningen deltok sammen med meg, med å pleie og gi omsorg til det avgrensede område langs elva, rundt vaskeplassen og lauvskogen ved tunet til det historiske Holmestova fra 1568. Vi skar, beskjærte og klippet bort død kvist på trærne, slik at røttene på trærne kunne få lys, luft og energi, og slik at de fikk mulighet til å samle og binde CO2. Vi fikk kunnskap om landskapet som en møteplass; natur og mennesker, fortid og nåtid, såvel som ytre og indre landskap. Hva vi sammen gjorde i fellesskap, var å skape deltakende tilkobling til natur, landskap, til hverandre og kulturhistorie, i form av samhandling. Vi gav omsorg til oss selv og naturen. Vi samhandlet, virket og dugde sammen i fellesskap, gjennom god dialog – såvel som at vi gav gode rom for fordøyelse, sortering og refleksjon av inntrykk.

LITT VIDERE:

Vi benyttet oss kun av manuelle redskaper(greinsaks, stutt-ljå, rosesaks og gress-saks). Vi sanset i dialog med våres evner, og benyttet oss av den tiden det tok for å sanse og gjøre oss selv bevisst om de ulike kvalitetene ved stedet(lukt, lys, lyd).  Død kvist på trærne ble skjært og klippet bort, slik at røttene på trærne kunne få lys, luft og energi, og slik at de fikk mulighet til å samle og binde CO2. Platanlønn(svartelistet invaderende art) og høymole ble kraftig beskåret og fjernet.

Det avgrensete rommet skulle også være et estetisk rom, hvor det var godt å være et heilhjerta godt menneske. Men at det også var et godt sted å være en larve, en bille eller en skjære. Et sted hvor sanselig ro og trygghet skulle være mulig – et dialog-rom mellom elva, skog, kulturlandskap og fjord. Og akkompagnert med lyden av elva og vind, såvel som sjøen sine bevegelser.

`Mennesket er del av en sammenheng, som både er bestandig- og foranderlig. Dette innebærer ikke noen «naturdeterminisme», men et samspill som kommer til uttrykk i talemåten «finne sted». For at livet skal kunne finne sted, må stedet forstås – og respekteres. I dag er dette glemt; resultatet er stedstap og omverden-krise. Måtte denne boken bidra til en sunnere stedsutvikling og dermed til krisens overvinnelsé .

Forord til boka; Mellom jord og himmel (1992) av C. Norberg-Schultz.

I det deltakende sanse-landskapskunst prosjektet, ønsket jeg også at publikum skulle være deltakere, men med en begrenset gruppe 4-10 personer. Hensikten var at hver enkelt deltaker skulle få en opplevelse og erfaring av å ha medansvar til prosessen, og å være en medskaper.

Deltakerne deltok med å pleie og gi omsorg til det avgrensede område langs elva, rundt vaskeplassen og lauvskogen. Vi fikk kunnskap om landskapet som en møteplass; natur og mennesker, fortid og nåtid, såvel som ytre og indre landskap. Hva vi sammen gjorde i fellesskap, var å skape deltakende tilkobling til natur, landskap, til hverandre og kulturhistorie, i form av samhandling, ved at vi gav omsorg til oss selv og naturen. Vi samhandlet, virket og dugde sammen i fellesskap, gjennom god dialog – såvel som at vi gav gode rom for fordøyelse, sortering og refleksjon av inntrykk.

Deltakerene var mennesker fra lokalsamfunnet ved Holmeknappen, som for det meste ble rekruterte gjennom Leif Johnsen ved Galleri Rustica. Det var både kvinner og menn, og med en stor alders-spredning(fra 30 til 75 år).

Prosjektet varte fra søndag 18. til torsdag 22. juli.

Dagene var delt inn i to skift, formiddag(10-13:00) og ettermiddag(16-19:00).

Onsdag 14.juli ble det arrangert et informasjonsseminar på Galleri Rustica om landskapskunstprosjektet, hvor jeg presenterte tankene bak prosjektet, og hvor mennesker fra nærmiljøet var invitert. Søndag 25. juli var det oppsummering og avslutning på Galleri Rustica om erfaringer og tanker om prosjektet.

Et sentralt begrep i prosjektet var venn og vennlighet; å være venn med seg selv, sine egne bevegelser og til hverandre, og til naturen og kulturlandskapet.

Prosjektet var også forankret i FNs Bærekraftmål; 11.5)Styrkje innsatsen for å verne om og sikre kultur- og naturarven i verda 11.7)Innan 2030 sørgje for at alle, særleg kvinner og barn, eldre og personar med nedsett funksjonsevne, har tilgang til trygge, inkluderande og tilgjengelege grøntområde og offentlege rom.

Deltakelsen i prosessen og prosjektet var tenkt å oppleves som å bevege seg med mjuke bølgeskvulp mellom VITA ACTIVA(handling, arbeid og sosial aktiv deltakelse) og VITA CONTEMPLATIVA(forstå, reflektere, og sortering/fordøyelse av verden). Prosjektet hadde forankring til Hanna Arendt sine tanker i fra boka hennes; The Human Condition/Vita Activa(1958).

Prosjektet synliggjorde hvordan mennesket, elva og lauvskogen gav kraft, identitet, tilhørighet og næring til hverandre. Dette var mulig, ettersom deltakerne bebodde sine aktsomme bevegelser, registrerte og erfarte landskapet med og gjennom alle sansene, og sanset langsommere med et årvåkent sinn.

Ettersom det tok veldig mye kraft av å være veldig årvåken, var det også rom for deltakerne for å hvile og gjøre refleksjoner, og såvel som å utføre dialog med hverandre.

FOTO: Katja Mühlberger, Felizia Sara Skree og Kristen Rønnevik

Prosjektet var støttet av Alver Kommune.


Ull blir til tråd

“Ull blir tråd” er årets Ullveke-utstilling i Galleri Rustica. Inspirasjonen er handteinen – det enkle redskapet som hjalp handverkaren til å forvandla ull til tråd før rokken og industrien tok over. Utstillinga er satt saman av fleire ulike uttrykk og utøvarar som på kvar sin måte har ei tilnærming til sauen, ulla og tråden. Det blir og høve til prøving og øving på handtein for store og små. Anne S Johnsen demonstrerer og hjelper dei som vil. 

 • Foto av handteinar, Terje Dalland, designar og trekunstnar.
 • Skulptur inspirert av handtein, Sølve Joseph Westli, designar og trekunstnar.
 • Porrettmaleri av sauer, Line Therese Iversen, m.fleire.
 • Ull bli garn og genser. Film og bilete av spinning og arbeidsprosess, Vigdis Valde.
 • Spinning med handtein: Anne Johnsen demonstrerer.

Høve til å prøve og øve kvar dag på ettermiddagstid til 18.00. 
(Skular kan avtale føremiddag onsdag, torsdag og fredag. Kontakt 9916 9281) 
Stad: Galleri Rustica, Holmeknappen 49, 5918 Frekhaug
Tid: kl 12-18 (22.10-31.10)
Pris: Fri inngang

 

Victor Manuel

Victor Manuel, er født og oppvaksen i El Salvador.

Han studerte kunst ved universitetet i El Salvador, og har via seg til kunst og kreasjon sidan då.

Han likar å veksle fritt i ulike uttrykk og stilar og bruker olje, akryl, akvarell, kaffe og añil (blåfarge fra indigoplanten)  
og lagar også smykke og teikningar, alt i tradisjonell stil.

Dette seier han om sin bakgrunn:
Mine røtter går tilbake til Maya folkets kultur, og dette sammen med språket Nahuatl er noe jeg er opptatt av å formidle gjennom mitt utrykk. Vi er flere generasjoner urfolk fra El Salvador, som har blitt frastjålet vår kultur og historie, som et resultat av kolonialismen. Kunsten min er en form for gjenerobring av kulturarven fra mine forfedre.

Victor flytta frå Suchitoto, den kulturelle hovudstaden i El Salvador, kor han hadde eige galleri, til Noreg i 2014.
Sidan har han budd i Noreg og arbeida for kulturkontoret i Åsane og Arna bydel.

Det er ei stor glede for galleriet å vise kunsten hans og formidle litt Mayakultur til vårt publikum.


Fargerike påskeegg

Utstilling med dekorerte påskeegg laga av barn og voksne.

Opning: Palmesøndag 28/3 kl 13. Ope i påsken 13-17 til og med 5/4.


Invitasjon til gjestekunstnar opphald, på Holmeknappen

Kven inviterer:
Arkitekt Anne Marie Grimsrud og gallerist Leif Johnsen/Galleri Rustica.

Tidsrom:
juni – august 2021

Stad:
Holmeknappen, Holsnøy, Alver kommune i Vestland.
Holmeknappen er ein gamal strandstad ved Herdlafjorden, tidligare steinalderbuplass, nå eit vernet kulturlandskap, kupert terreng, blandingsskog og ei brusende elv gjennom landskapet til fjæra.

Kunstuttrykk:
Her er mange anlegg av naturstein: steingardar, steinbruer, gavlveggar, små og store gråsteinhus som jordkjellarar, torvhus og løer. Vi ønskjer å løfte dette fram!
Denne rike og varierte stein-arbeidkulturen er utgangspunktet for vår invitasjon. Vi ønsker meir merksemd på stein-arbeida her på Holsnøy, slik at denne unike arva skal bli tatt vare på, utviklast, brukast og beundrast. Vi søkjer kunstnarar innenfor land-art, skulptur, fotografi, andre visuelle uttrykk og arkitektar, til utføring av stadstilknytta arbeid for plassering permanent eller temporært. Vi tenkjer å bli inkludert, konsultert undervegs, og at prosess også kan formidlast. Den endelege utstillinga kan også vere «work in progress».
Visning for publikum/skoleklasser frå siste helg i august under Kystsogedagane på Holmeknappen.

Utstillingsplass:
Utenfor og/eller i Galleri Rustica, Losjihusa/Holmestova (1500 talet), Sjøbua (1700 talet) og/eller i landskapet ved fjorden på kommunal grunn/privat grunn.

Stipend:
Vi bidrar med eit stipend på kr.10000,- og gratis losji. Familiemedlemmer er også velkomne.

Overnatting og losji:
I tidligare feriebustader for Jern- og Metallarbeiderforbundet i Bergen, 1 hus – stue og kjøkkenkrok i 1.etg. og 2 soverom i 2.etg. 4 sengeplassar minst. WC/dusj/vaskemaskin i anneks delest med andre.
Tid: Samlet 3 til 4 uker sommaren 2021.

Kontakt: Anne Marie Grimsrud 92864148, Leif Johnsen 99169281

Svarfrist:
20.februar 2021

Søknad:
Max to A4 sider med informasjon om korleis du ønskjer å vere kunstnar(ar) i residence på Holmeknappen, til Anne.marie@holon.no

Litteratur:
«Av Stein», Eva Røyrane og Oddleiv Apneseth, Skald forlag 2017,
«På tur i Meland», Knut Langeland, Meland kommune 2002,
«Mellom bakkar og berg», Gard- og ætt i Meland, Band III, Geir Kleiveland og Beate Homlong, Meland Kommune 2004

Nett:
https://www.grind.no/nordhordland/meland-fra-2020-del-av-nye-alver-kommune
https://kystkultur.no

Last ned invitasjon som PDF


2020

Haustlauv

Jazzkonsert

UTSETT grunna nye coronareglar. Ein ny konsert med denne kortreiste popopp kvintetten vil bli satt opp når det blir meir normale tilstandar. Hold ut, hold saman, følg med.

Ingelin Skei – vokal
Jon-Inge Paulsen – bass
Olav Hugaas – gitar
Stein Bakke – tangentar
Stian Villanger – trommer

Haustjazz.

Ein kortreist kvintett framfører eit variert program med m.a. songar om haust og rytmer som bringer tankane til varmare land.

Billett kr. 200,-

Påmelding på mob 9916 9281.
Smittevern: Registrering, spreidde plassar, 1 m avstand eller gruppevis.
Nyt lokal kultur, støtt lokale utøvarar! Hald ut corona.


The Magic Soul of Flute

Konsert med Carlos Salinas 18.10 kl 19.00

Billetter på www.ulluken.no


Ull til alt

Konsert 17.10 kl 19.00 med Carlos Salinas

«The Magic Soul of Flute» er flytta frå 17.10 til 18.10.

Billetter på www.ulluken.no


Kunstrunden 2020

Maleriutstillinga «Mellom oss» med Line Therese Iversen frå 26.9 til 11.10. 

Line Therese om utstillinga:

Det som skjer i møte mellom mennesker har alltid vært den største drivkraften i kunsten min. Bildene er en forlengelse av mine egne erfaringer til mennesker jeg møter. Derfor håper jeg at andre kan se sitt eget liv i bildene mine, i  mellomrommet mellom bildet og betrakter.
Jeg tror det finst en kraft til motivasjon i maleriene mine.

Utstillingen vil vise bilde fra ulike epoker.

Mob: 930 08 753

FB: Line-Art

www.line-art.no


Kunstrunden 2020

Maleriutstillinga med nye bilete av Anne Jakobsen frå 26.9 til 11.10. 
 
Utdannelse: Lærerhøgskolen i Alta, lærerhøgskolen i Tromsø, Høgskolen i Telemark, Bryggen Kunstskole, og div. grafiske kurs.

Separatutstillinger: Forskjellige steder i Nord Norge: Skjervøy, Nordreisa, Lyngen, , Tromsø, Festivalkunstner Havnes festivalen, festivalkunstner «Smak av Austrheim»… m.fl., Vestlandet: Bergen, Austrheim og Lindås, Radøy, Meland m.fl. i Hordaland.

Kollektivutstillinger: Festspillene i Harstad, Markeder i Troms, i Trøndelag, Vestlandet, m.fl. . Offentlige innkjøp: Skjervøy kommune, Nordreisa kommune,Austrheim kommune, Kåfjord kommune, I tide A/S, Grieg group, Austrheim barnehage, Nordliheimen, Sparebank1nord, Kåre Isaksen A/S, Kilstraumen vertshus, Nordtro A/S , Den norske kirke Skjervøy, m.fl..

Mob. 45607372
FB: billedkunst anne jakobsen


KYST

No gler me oss til å kome i gang att med utstillingar!
Nordhordland kunstlag arrangerer fotoutstillinga KYST som første utstilling etter koronapausen.

Kunstlaget fortener stor takk for å ha fått den erfarne og velrenommerte
kunstfotografen Jens Hauge til Nordhordland.

Han har stilt ut over heile landet, og i fleire land både i Europa, Nord- og Sør Amerika. Han stiller ut i heile rommet oppe i løa, (det gamle høyloftet). Hauge har hatt separatutstillingar i Bergen, Oslo og Trondheim og på fleire kunstnarsentre over heile landet, og delteke på mange utstillingar i utlandet. Arbeid av han er innkjøpt av fleire galleri, samlingar og institusjonar over heile Noreg.

Dei lokale fotografane Laila Gangstad, Signar Kristoffersen, Morten Sæle og Arne Årseth vil dele rommet nede (den gamle floren). Alle bør vere godt kjente hos oss for å representere både spennande kreativitet og motiv, og godt fotohandtverk.

Utstillinga opnar laurdag 29. august og står til søndag 13. september.

Opningstider er laurdag og søndag frå kl. 12.00 til 16.00, i tillegg òg etter avtale.

Velkommen til ein variert og innhaldsrik utstilling!


2019

Rusticajul


Ullveka 2019

Utstilling i Ullveka 2019 med filtmakarane
Marita Haugen, smykke, sjal og bilete
Anne Johnsen, katte- og fuglebilete.
 
Opnar laurdag 19. okt. kl. 12.00.
Ope alla dagane i Ullveka frå kl. 12.00 til 18.00.
 
Etter Ullveka ope i helgene fram til søndag 3. nov.
Eller etter avtale, kontakt 9916 9281.

Norrøn arv –  kystsogeutstilling 2019

Norrøn Arv i Galleri Rustica viser bilete frå tre kvinner, Sigrun Garfors, Oda Holmås Hardeland og Gunn-Helen Johnsen, alle inspirerte av vår forhistorie, av bergbilete eller helleristningar og frå ornamentikk, formspråk og myter i vår norrøne arv.

Sigrun Garfors sine maleri har helleristninger fra Stein- og bronsealder som tema, og innslag av det vi forbind med vikingtid, og gamal folkekunst. Norsk kulturarv går som ein raud tråd gjennom heile hennar produksjon. Teknikken er heilt henna eigen, ho kombinerer olje og fleire andre materiale. Garfors har tidligare stilt ut i USA, Tyskland, Sverige og Spania, samt mange stader i Noreg, blant anna i Oslo rådhus og på Bryggen Museum i Bergen.
Det er stor stas å få kunne presentere ein så stor kunstner for publikum i Nordhordland!

Oda Holmås Hardeland er frå Meland, ho lager teikningar i fleire storleikar, også ganske store. Bileta innheld skapningane frå vår norrøne mytologi, er detaljrike og har eit slåande og sterkt vikingutrykk. Dette er tredje gong ho stiller ut i Rustica, siste gong var på Vikingutstillinga i fjor, der bileta hennar gav blodekte vikingstemning i løerommet. Ho har kunstutdanning frå UiB, Falmouth University i teikning (drawing) og frå Romerike Folkehøgskule, kostyme og teatersminke. 

Gunn-Helen Johnsen er aktivitør og bruker mye kunstinnslag i arbeidet med ulike grupper, sang, rytme, teater, håndverkskunst, visuelt og kreativt utrykk, opplevingar i naturen m.m.
Ho har heile livet utrykt seg visuelt, og blitt inspirert av musikk og rytme, kunst, tekst og utrykk som formidlingsform. Krafta i norrøn mytologi har alltid gitt henne inspirasjon og glede. Ho vil at bileta hennar skal gi meining og ha ein vegleieande bodskap/kraft. Ho er også oppteken av nordhistoriske håndverkstradisjonar, og å nytte råmateriale som tre, ull, og andre levenærande fibre som hamp og skinn, smykke og edle metaller. 

Utstillinga opnar fredag 23. aug. kl. 22.00 med ein konsert med trioen Try With Coffee. Medlemmene i trioen er dyktige musikkarar og lærarar i kulturskulen. Dei har mye eigenkomponert stoff i sjangerrommet mellom pop og jazz. Dei har ein inderleg framføring som tek publikum frå første låt.


Maiutstilling som opnar 1. mai

Blomefoto, Irene Heggstad – fargerike kollasjar av fotografi og mikrografi

Blomar og pollen frå same blome er  avbilda. Pollenbileta er forstørra tusenvis av gonger og kopiert oppå blomebileta. Slik får Heggstad fram ein unik detaljrikdom av strukturar frå ei mikroverd det menneskelege auge ikkje kan sjå.

– Eg har valt å fokusera på pollen. Så vakker, men samtidig så plagsam for mange av oss. Korleis  ser dei ut?  Eg oppdaga at dei gjerne liknar si moderplante – at ei lilje har lange og slanke pollen, ein peon har runde og lubne pollen, men ein løvetann har skarpe og taggete pollen som ser ut til å meistre alt. Og det gjer han jo også,  seier Heggestad. 
– Biologi er særs spennande og interessant,  er til å forstå – og er vakker. Biologien  triggar min estetiske sans, seier ho.
– Eg har lenge hatt eit ønske om å skape noko visuelt av det interessante eg får høve til å arbeide med ved Universitetet i Bergen, seier Heggstad, der ho frå 1993 har arbeidd som teknikar ved ELMIlab – eit laboratorium for elektronmikroskopi på  Institutt for geovitskap. 
– Eg har hatt eit ønskje om å skape eit personleg uttrykk henta frå den vitskapelege verda. Gjerne vitskap som kunst – eller  kunst som vitskap om du vil.

Heggstad er fødd i Bergen i 1967. Ho tok sitt fagbrev i fotograffaget ved Universitetet i Bergen i 1991.

Heggstad stiller ut bileta i Galleri Rustica  frå 1. til 19. mai  2019. Utstillings er open mellom kl. 12 og 16, og elles etter avtale. Alle bileta er til sals og kvart vert kunn kopiert opp i åtte eksemplar.

https://fotografiens-hus.no/hendelse/irene-heggstad-byflora/

https://www.uib.no/universitetsmuseet/114575/byflora-billedutstilling.

 

Opning 1. mai. ettermiddag,

minikonsert med gruppa «Try With Coffee», som Gillian Gjelsvik skriv flg om:

«Det var stor begeistring hos publikum da «Try With Coffee» debuterte hos Meland Jazzkafe i går. Her var det en herlig sammensetning. Usedvanlig følsom og presis perkusjon fra Brynjar Mjanger Eide, satt sammen med stilfullt og meget nyansert gitarspill fra Bjørn Schille var et perfekt fundament til Linn Merethe Myrtveits vokal. Publikum var sjarmert av Linn Meretes upretensiøse stil som rangerte fra følsomme ballader til rytmiske lek.
Utfordrerne vokalstandards som Baccarats «Alfie» og Billie Holiday’s «Don’t Explain» var gjennomført med både særpreg og presisjon og trioen var utrolig godt samkjørt.
Bandets egenproduserte låter var en frisk pust av originalitet og kvalitet med noen modig, men vellykkede musikalske utrykk.
Bjørn spiller på en 7 strengs gitar der han kombinerer basslinjer og gitarspill på en måte som gir «Try With Coffee» et vakkert og egenartet musikalsk uttrykk.
Hvis «Try With Coffee» kan presentere en så variert og sammenkjørt framførelse på første konsert så kan vi forvente en spennende fremtid. 
Vi gleder oss til neste konsert med «Try With Coffee»

https://www.facebook.com/groups/494120483955871/ 


KUNSTRUNDEN i Alver

KUNSTRUNDEN Alver 2019 i Galleri Rustica viser utstillinga YMIS,  med både nye og kjende kunstnarar for galleriet sitt publikum, og i teknikkar som maleri, tekstil, filt, foto, keramikk, smykke.  Dei som stiller ut der er:

Marianne Lien – tekstilbilete, Anne Johnsen – filtbilete med fantasifuglar,

Marita Haugen – filtbilete
Håkon Liland – maleri
Synneva Skintveit – maleri
Line Therese Iversen – maleri
Anne Marie Grimsrud – maleri
Irene Heggstad – fargerike kollasjer av fotografi og mikrografi
Eilif Stene – foto
Morten Sæle – foto
Christoffer Nicolaysen – foto
Inez Rüppel – foto
Birthe Schytte – rustikk keramikk
Cecilia Claesson – KILA design, smykke av retroporselen.

I Galleri Rustica opnar utstillinga i Palmehelga, ope 12. til 16.


2018

Naturnære fotografier

Sjeldne, originale motiv, flotte fargar og komposisjonar.

10. klassingen Christoffer Nicolaysen stiller ut 10 foto, nokre i stort format. Motiva er natur, men ikkje slik som me er vant til å sjå naturfoto. Her er motiv sett med eit talentfullt og særeige blikk for detaljer og utsnitt, sjeldne former, flotte fargar og komposisjonar.

I vår deltok han på Ungdommens kulturmønstring og gjekk vidare til Fylkesfinalen i Bergen.

Opning laurdag 17. nov. kl. 15. Rakel Berland syng under opninga.

Dette er ei salsutstilling. Utstillingen er open i helgene kl 12 til 16. og står til 9. des. 2018.


Ull i vikingtida

Utstillinga viser kor avgjerande viktig ull var for vikingane, utan ulla inga vikingtid! Seila deira t.d. var laga av den best spunne ulla, og vart laga av kvinnene. Fleire årsverk gjekk til.

Publikum kan sjå og prøve klede, sko og anna vikingutstyr.

Opning: Laurdag 20. okt kl. 12.00 Gruppa «Troll i ord» deltar.
Fåredrag: Onsdag 24.10. kl. 18.00 «Ull – livsviktig i vikingtida» Liv Maragreth Alver.

Utstillingsperiode: 20. okt til 11. nov. Ope alle dagar i Ullveka, kl. 12.00 – 18.00.

Etter ullveka:
Laurdagar og søndagar kl. 12.00 til 18.00 eller etter avtale, mob 9916 9281.
Barnahagar og skular kan gjere eigne avtalar, mob 9916 9281.

Utstillinga er eit samarbeid mellom Galleri Rustica, Nordhordland Frie Vikinger og Liv Margareth Alver.


Motiv frå kystlandskap

Gunn Kvaløy stiller ut motiv frå kystlandskap.

Ope kl 12-18 i perioden laurdag 25. august til 2. september.

Kontakt Galleri Rustica på mob  991 69 281.

Velkommen!


Færøynatt

Kystsogekonsert og ringdans.

Hanus G. Johansen: musikar og legende frå Færøyane syng og speler gitar.

Ottar Fyllingsnes: forfattar av boka «Færøyane» fortel og viser foto.

Dansevertar leiar og lærer vekk ringdans.

Kontakt Galleri Rustica på mob  991 69 281.

Velkommen!


Magiske skogstroll

Utstillinga opnar laurdag 28. april og står til søndag 20. mai.
Opningstider er laurdagar og søndag kl. 12. – 16.

Utstillinga viser Cathrine Fransiska sine magiske skogstroll i eit skikkeleg trollete skogs- og naturmiljø ho har laga i den gamle grindløa.

Har du pittelitt fantasi og litt magisk magekjensle så trur eg nok du ser at dei kan lea litt på seg, kanskje blunkar eitt til deg, lever litt… 

Cathrine har skrive bok om trolla og deira magiske liv og fortel om dei og signerer  boka si.

Barnehagar og skuleklassar kan avtale omvisning på dagtid i vekedagane.

Kontakt Cathrine på mob  957 09 564.

Velkommen!


Færøykveld

Søndag 11. mars 2018 kl 18:00

Hanus G. Johansen er ein gitarlegende, musikar og komponist frå Færøyene.

Karin Flatøy Svarstad er filtmakar, kulturentrepenør, driv  Sommarakademiet. Ho fortel og viser bilete frå sitt Færøyene.

Billettar i døra, kr. 200,-

Velkommen!


2017

Gitarvirtuosen Rolando Carrasco Segovia frå Peru

Gitarvirtuosen, Rolando Carrasco Segovia frå Peru, er på Europaturné til Frankfurt, Bryssel, Paris, Helsinki – og stikk innom Galleri Rustica på Holmeknappen! 

Ein sjeldan sjanse til å høyre gitar spela med peruansk inka-inspirasjon. Ein unik gitarkonsert! 

Før konserten foretar Carlos Salinas ei tradisjonell Inka innviing av lokalet. 

Billettar i døra, kr. 150,-.  Kulturskuleelevar gratis.

Velkommen!


Jubileumsveke Meland Kulturskule

Verk til elevar på visuell kunst

15. november kl 17

Opning ved ordførar Øyvind Oddekalv

Fyr på peisen og varm drikke

Velkommen!


Ulla eller livet!

EIT FLEIRTRÅDA FÅREDRAG – ei multikulturell forteljing om ull for livet

Roar Ektvedt forteljing
Vigdis Valde
spinning
Linda Røyseth Sandhåland
song
Anne Johnsen
karding
Leif Johnsen
forteljing
Publikum innspel

Stad: Galleri Rustica
Tid: Onsdag 27. september kl 18.00
Arr: Galleri Rustica


Ullveka 2017

Utan sau – naken og… ei utstilling om den unike og livbergande ressursen ulla.

Elin Alver vev og filt
Stella East maleri
Kristine Fluge sauefellar
Laila Gangstad foto
Anne Marie Grimsrud maleri
Anne Johnsen vev og teikning
Kari Knappskog maleri
Rigmor Molvik Padøy strikk
Kristi Skintveit vev, strikk og bøker
Ingvild Skår tova bilete
Morten Sæle foto
Randi Vikan skulptur/lampe

Ullveka 2017 er 22. september til 1. oktober.

Ope i ullveka 12-18.
Etter ullveka helger 14-18.


Kystsogeutstilling 2017

Annfrid Leikvoll maleri

Utstillinga varar frå 26. august til 17. september 2017.

Opningstider er helger kl 14-18 og etter avtale.


Havet lever – havet lider

Fotoutstilling med Jostein Vågenes, Laila Gangstad, Ingmar Hindenes, Karl-Erik Olsson m.fl.

Ope helger k 14-18. Siste dag 17. september.


Havet lever – havet lider

Fotoutstilling med Jostein Vågenes, Laila Gangstad, Ingmar Hindenes, Karl-Erik Olsson m.fl.

Ope helger k 14-18. Siste dag 17. september.


2016

Konsert med Simply Tune

4. juni 2016

Første konsert i Galleri Rustica i jubileumsåret, med Simply Tune


2015

KULTURSTAFETT LANGS LANDEVEGEN 2015

Utstilling i Galleri Rustica. Det er andre gongen Kulturskulen i Meland arrangerer Kulturstafett langs landevegen frå Holmeknappen til Tveit. Første gong var i 2013, og då koste publikum seg i godvêret og nøyt det fine kulturlandskapet langs vegen mellom dei mange ulike arenaane.

Utstillinga i år har «hender» som utgangspunkt. Elevane er både gutar og jenter, i alderen 10 til 14 år: Aleksandra Suchorska, Alexa Cristea, Alma Stavnes, Benedicte Sjursen Landro, Danusorn Jantaramanee, Fredrik Solberg, Helene Langeland, Ingvild Krossnes, og Tomas Rae Stokke.

Arbeida er i teknikken teikning med blyant og kulepenn, og maling, formene er inspirert av hender, dei er nonfigurative, sjølv om nokre av formene kan minne om fantasidyr eller fuglar, nokre elevar har laga fleire teikningar, andre har arbeidd lenge med ein eller nokre få, nokre har stor detaljrikdom, andre er enklare. Montasjen utgjer ein heilskap som i seg sjølv vert eitt stort kollektivt kunstverk, ein kulturskulemosaikk!

Lærar: Øyvind Pål Farstad


2013

Kystsogeutstillinga 2013 «Frå Hav, Fjord og Kyst»

med Nordhordland Kunstlag og lokale fotoamatørar. Opnar laurdag 24. august.

Står i tre veker. Ope. helger kl. 12-18.

 

Foredrag «Norsk kunst i Berlin 1840 – 1915», Einar Nielsen.


Sommarutstilling: «Frodig mangfald»

– ei samleutstilling med kunst av tidlegare utstillarar i galleriet, mye bilete, men også keramikk og litt filtebilete mm.
– Kjersti Isdal – bilete og keramikk/ smykke/kort
– Birthe Schytte, Elisabeth Holt m.fl. – keramikk,
– Roald Grimsø – bilete/olje og akvarell
– Marianne Lien – tekstilbilete
– Torgeir Tysse – bilete
– Anne S. Johnsen – filtbilete
– Anne-Lise Gjøstøl – bilete
– Håvard Giezendanner – akvarell
– Truls Corneliussen – tresmykke
– Synneva Skinntveit – maleri
– Ine Monsen og Laila Gangstad – foto
– og fleire.


Sommarutstilling: «Frodig mangfald»


Konsert med Arne Olav Hageberg

Søndag 25. august kl. 19.00. www.arneolav.no


Konsert med Arne Olav Hageberg

Lysteleg og leiken utstilling med nye bilete frå Marianne Lien opnar 6. april 2013 i Galleri Rustica.

Utstillinga ”Lysteleg & leiken» viser sensuelle damer – og herrar – som berre Marianne Lien kan skape dei! Forlokkande deilege damer, og stilege herremenn, fulle av manndoms lyst.

Tekstilkunstnar Marianne Lien har i om lag 30 år har hatt base på Bryggen i Bergen, i eit innhaldsrikt og spennande loftsatelier i ”Midthuset” på Bryggen, eit eventyr å besøka for kunstinteresserte og turistar! Her kréerer ho sine karakteristisk fargesprakande, frodige og livsglade bilete i dobbelteknikken tekstilapplikasjon og maling. Ein slik «re-design teknikk», heilt «hot» for tida, har ho praktisert i ein 30 år lang karriere. Stilen passar særs godt med nybruksfilosofien i Galleri Rustica, der kontrasten gammalt/nytt gjensidig framhevar kvarandre, eit rustikt løemiljø får fram det fargespelande, festlege og frodige i bileta hennar.

Med ombruk og nybruk av materiale, skapar ho spenning i komposisjon og uttrykk. Av gamle blonder, rysj, ei og anna fjør og perle, og alskens tekstilraritetar, komponerer og tryllar ho fram fargesprakande kunstverk, med stor sans for det skjønne i bilete – og i livet. Fleire av bileta i utstillinga har både damer og herrar i motivet, og kunstnaren let ein meir enn ane den sensuelle tiltrekkinga som dirrar mellom dei.

Marianne Lien har kunstutdanning frå Bergen Kunsthåndverkskule midt på 70 talet, og har sidan hatt eit 20 tals separatutstillingar og delteke jamt og trutt på kollektivutstillingar, sist på Hamsundagane i 2006. Sist ho hadde utstilling i Galleri Rustica, var under Kystsogedagane i 2009. Bileta hennar er innkjøpt over heile landet og prydar veggen på skular, rådhus, hotell, kapell, sjukehus, hurtigbåtar, restaurantar, flyplassar, ferjer – og sjølvsagt i ”dei tusen heimar», i stover – og soverom…

Utstillinga opnar laurdag 6. april og kunstnare vil vera med under opninga. Siste dag er søndag 14. april, og det er elles ope tysdagar, torsdagar og helger. Folkemusikktrioen «Tritulen» spelar på opninga og vil også ha ein konsert søndag 7. april kl. 19.00.


Tritulen spelar norsk og svensk folkemusikk i Galleri Rustica

I fjor sommar slepte Tritulen debutplata ”Tritulen”, med norsk og svensk tradisjonsmusikk i nye arrangement og instrumentsettingar. Plata fekk gode meldingar og vart nominert til plateprisen Folkelarm 2012. Då dei i fjor heldt konsert på Ropareidsamlingane, vart det trong både i stover og ute på tunet.

I januar turnerte gruppa frå vest til aust, frå Radøy via Bergen (Colombi egg), Voss, Lærdal og Haukelifjell til Fredrikstad. I april er dei i Bergensområdet igjen, no med minikonsert og dansekveld i Gimle, og på opninga av utstillinga «Lysteleg og leiken» med Marianne Lien laurdag 6. april, og konsert same stad dagen etter, i Galleri Rustica på Holmeknappen i Meland.

Tritulen spelar norske og svenske folkemelodiar frå kvardagen – salmar, kjærleiksviser og danseslåttar, fleire stammar frå kjelder i Nordhordland. Tidlause melodiar vert framførte med kjærleik til musikken, inderleg og overtydande.

Trioen Tritulen er: Ebba Jacobsson (S) – folkesongar og pedagog, djupt fortruleg i den vestsvenske vokaltradisjonen, Anette Thorsheim (N) – har fordjupa seg i overføring av hardingfele- og felerepertoar frå Hordaland og Hedmark til sitt eige instrument. Ho spelar toradar og er m.a. instrumentallærar ved Ole Bull Akademiet på Voss. Jonas Åkerlund (S), felespelemann og fleirinstrumentalist med sterke røter i musikktradisjonen i Västra Dalarna i Sverige. På konserten spelar han feler, gitar, cister og syng.

Folkemusikkelskarar – og andre – kan altså få ein appetittvekkjar på utstillingsopninga laurdag, og ein heil konsert søndag 7. april!

Høyr Tritulen her: www.myspace.com/tritulen


2012

Jul til bords

Laurdag 17. november kl. 12.00 opna utstillinga «Jul til bords».
Kjersti Isdal – stiller mest keramikk, men óg med nokre maleri og bøker.
Vigdis Valde – bidreg med ulike tekstilprodukt og heimelaga «Til og fra» kort.
Anne Johnsen – har som vanleg diverse i filt – og nytt av året – stjerner i papirklipp (psaligrafi) og nokre kransar i naturmateriale.
Anne Lise Gjøstøl – Madonna bilete/maleri.
Eli Skauge – strikka votter og lestar.
Rigmor M. Padøy – strikka hettesjal og huer.
Elles vil det vera litt heimelaga julepynt rundt om i løa… laga av fjøsnissen..


Høstutstilling

Laurdag 3.11 og søndag 4.11 arrangerte me Høstutstilling med Hilde Rongevær, gullsmed, Liv Nordvik, keramikk og Kjersti Isdal, maleri.


Kystsogeutstillinga 2012

«Konkrete abstrakter fra Holsnøy – samtid og fortid». Fotoutstilling med Eilif Stene.
Bileta er ei blanding av nye og gamle, med hovudvekt på motiv fra Fløksand.
Opna laurdag 25. august.


10 års jubileumskonsert

Fredag 24. aug kl. 19.00:
«10 års jubileumskonsert» med MELANO Jazzband.


Boklansering

Boklansering 22. sep. kl. 18.00
av boka «Fløksand – før og nå».
Boka er ei samling historiar, intervju og foto frå dei siste 100 åra.
Utgivar: Fløksand Grendelag.


Popopp rokk shop

Popopp rokk shop,lansering av ny butikk, Vigdis Valde.


Utstillinga «Skjell»

med elevar frå VG 3 Formgiving i Knarvik.


Konserten «Kjærleik og lengt»

med songelevar frå Meland Kulturskule


Andrea Rice med band til Galleri Rustica for tredje gong!

Den irske artisten Andrea Rice kjem nok ein gong tilbake til Galleri Rustica på Holmeknappen, Meland. Fredag 10. august kl. 19.00 kjem ho med musikarane Fee Dobbin (bass og bohran), Susan Guiney (fele) og Martha Guiney (fløyter). Sjølv syng ho og spelar gitar og den irske harpa (det nasjonale folkemusikk instrumentet).

Livet langs kysten og kystkultur betyr mye for Andrea, og det var på eit arrangement under Kystsogevekene ho kom til Noreg første gong i 1999. Sidan har ho kvart år deltake i minst eit slikt arrangement i dei forskjellege kommunane i Hordaland.

Dei to gongen Andrea har gjesta Galleri Rustica har ho invitert til “session” like etter konserten, og går det som då, blir det ein mangslungen og livleg musikalsk kulturkveld. Då er det fritt for publikum å ønskje songar om att, andre songar, jamme på medbrakt instrument eller kva det kan vera…

I Noreg er Andrea blitt kjend som ein folkeleg artist og fin ambassadør for irsk song og musikk tradisjon, og frå denne rike musikkarva hentar ho heile tida fram nytt stoff. På ein sjarmerande måte fortel ho små historier som bind saman songar og folketonar og gjer konsertane ekstra underhaldande.

Andrea ønskjer å ha konsertane sine i lokale med historisk og kulturell ”atmosfære”. Våre mange gamle kysthistoriske bygg har slike kvalitetar og er derfor godt eigna som konsertarena for folkemusikk.


100 års jubileum for meieret på Holmeknappen

Knappen Handleri er ein liten gåve og interiørbutikk i det gamle meieribygget på Holmeknappen. Søndag 1. juli markerer innehavaren Randi Vikan 100 års dagen for meieribygget med ein god gamaldags torgdag, med utstillarar i gamaldagse klede, og husflid og kvalitetsvarer frå landbruk, skogbruk og fiske, eit annleis marknad med skikkeleg strilestemning.
På det mangfaldige torget vil du m.a. finne Elisabeth Tonheim ”Heilt originalt”, Elin Gaulen med Plantefarga garn og trykte ullfeller, Svanhild Tofting, Halvor Rostrup, Odd-Arne Apold. Sølvi Fløysand sel lefser og lapper, Lillian Askeland, strikkalester for store og små, Jostein Gangstø, tretønner, Annas Kreativa Krumbukter, artige ringar, Linda Opdal, spekemat og litt ymse og Cecilie Brandt har også ymse varer for sal. Guro Iden Brakstad (4.klasse) har heimelaga glaskunst. Motorsenteret i Knarvik vil visa ei spesiell bilolje. Ture Andersen har med eit traktorlass med kipe, mjølkespann, beingebærkassar og mykje løye, akkompangert med eigen trekkspelmusikk! Meland Sogelag vil ha eigen salstend for Bygdeboka. Dei yngste kan gle seg til ein ”Mjølkedam”, (fiskedam). Hest og kjerre vert med og sal av nubbesild, bøkling og spekesild. Spikersuppe (ertersuppe) – og grilling om fint vær.
Galleri Rustica oppi bakken gratulerer jubilanten med ein eindags jubileumsutstilling, ”100 år – 100 ting”, kunst og kuriosa, frå ausekar (verdas største! – og minste?) til mjølkespann, ispedd litt meierihistorie. Gjenstand nr. 1 er sjølvsagt ei ku, nr. 100 ei jubileumsgåve frå Kystsogekomitéen til Handleriet i Meieriet med avduking i løpet av dagen.
Og – showferjo med Ausekarane klappar nok til kai på si vis.. truleg like etter at torgdagen opnar. Dei er på eigen auseturné, og showet deira vert ikkje på kaien som ein del av torgdagen, men startar om bord i ferjo kl. 17.00, ein halv time etter at bodsalet på Torgdagen er avslutta. Sjølve Torgdagen vert frå kl. 12.00 til 16.30. Velkommen!
Venleg: ALLE MÅ PARKERE OPPE VED WALDE BYGGET!

Knappen Handleri
Randi Vikan
99 36 43 41


Titanic-foredrag

Titanic-foredrag 14.04. 2012 i Galleri Rustica, Holmeknappen.

På dagen og timen 100 år etter Titanictragedien vert hundreårsminnet markert i Galleri Rustica på Holmeknappen, med eit filmillustrert foredrag. RMS Titanic hadde passasjerar frå alle verdsdelar, og frå dei fleste land i Europa, 31 frå Noreg.

Skipet vart herostratisk marknadsført som verdas største, mest luksuriøse og ”skipet som ikkje kunne søkkje”, både av eigarane og ei ukritisk verdspresse. Ukritisk og skandalegal var også mye av pressa si dekking av sjølve forliset, og jakta på sensasjonsintervju med dei overlevande. Opphausinga før, spekulasjonar, feilinformasjon og sensasjonsjakt etter forliset skapte ein gjærande slambotn for eit mylder av myter, som i dag gjer det nærast umogleg å skilje fakta frå feil og fantasi.

Rundt 1500 menneske miste livet i forliset, vel 700 overlevde og mange miste forsørgjar og framtidsvon.

Filmforedraget ”TITANIC 1912- 2012, Fakta Myter Fascinasjon”, søkjer – med blygskap – å sortera mellom fakta og myter. Det er eit forsøk verd, i all respekt, sjølv om eitkvart Titanic-tiltak alltid risikerer det motsette, at myter vert førde vidare!

Foredraget hentar informasjon frå fleire filmar om Titanic, ein så lang attende som 1929, frå gamal og ny litteratur om skipet, og frå nokre utvalde nettsider i ei Titanic-nettsky på storleik med dei største isfjell! Etter 100 år på 4000 meters havdjup, no i rustikal oppløysing, lever Titanic vidare. Skipet, ”som ikkje kunne søkkje”, men som gjorde nett det, berre etter fem seglingsdøgn, seglar framleis!

Arrangementet er ei kveldsførestelling laurdag 14. april, med start kl. 21.40, tidspunktet telegrafisten på Titanic mottok nest siste isvarsel, og kjem til sjølve kollisjonen nett på klokkeslettet det skjedde, kl. 23.40.

Foredraget er med Hans Kr. Bukholm, statsstipendiat, med spesiale innan film og fotodokumentasjon av nordatlantisk og arktisk kystliv, veteranbåtar og skip, og Leif Johnsen, med fartstid som radiotelegrafist.


2011

Spor – ei magisk reise i metall

Spor – ei magisk reise i metall.

Fotoutstilling med Sverre Stokke

November 2011.

«Motiva er blitt til over eld frå smiesse og bål, nær havet og høgt til fjells.

Glødande metallplater er sette spor i med jarnbetar frå vraka gjenstandar. Nokre gjenstandar låg i gamle seltufter, og har si soge å fortelje, om folk, om liv.

Rekonstruksjonen av Vingedalsselet fortel litt av denne soga. Fleire av bileta blei til ved dei gamle grunnane.

Andre biletmotiv voks fram over bål, frå jarn og rusta plater på Hennøysætra, frå eit piano som eg heller ville bruka delane frå enn kaste. Ein serie er frå ein vraka B20 bilmotor, og ein annan frå girkassen til same motoren.

Bileta er med vilje utan tittel. Du får vite kva vraka gjenstandar dei kjem frå, sidan let du dine eigne tankar koma. Kvar av oss ser med unike auge, og finn våre eigne spor – former, minne, mål, draumar. Eg vonar at du går på skattejakt i kvart einskilt bilete, og ønskjer deg ei god reise!

Sverre Stokke»


Ventetidutstilling 2011

Ventetidutstillinga 2011 i Galleri Rustica mønstra 20 utstillarar. Åtte er var nye i galleriet, tre kjem frå Meland, tre spennande nye fototalent: Maria Iden Leithaug , Elisabeth Garberg og Tiril G. Nilsen. Leithaug finn motiva sine vinterstid, i jakt på naturen sine mangfaldige kunstverk forma av Kong Frost. Garberg driv med kvelds- og nattefotografi, og får fram trolske og magiske stemningar med ulik lyssettingar. Tiril G. Nilsen er desidert yngst, ho går i sjette klasse på Rossland skule og fotograferer mye.

Andre nykommarar var illustratør Øyvind Tumyr, frå ”rett over fjorden”, ”oppdaga” i eit naust i Hanevik på Askøy under kystsogedagane i sommar, (sjå. publicabok.no), fotograf Hans Inge Brakedal frå Bømlo, (photoprod.no), og Per-Morten Olsen frå Bergen med paintbrush maleri, begge introduserte for galleriet av Rustica-venner.

Ingeborg Hetzner frå Tyskland stilte med vevde tekstilbilete og den kamerunske kunstnaren Bero viste afrikanske maleri.

Elles fann ein arbeider frå utstillarar som tidlegare har vore populære i galleriet.

Utstillinga var open i helgene, opna 19. november og stod til 11. desember.


Kystsogeutstillinga 2011

Med damp og med køl med Roald Grimsø.


VÅRUTSTILLING

VÅRUTSTILLING «Quilt & Strikk» med Anne Helene Padøy og Rigmor M. Padøy, tekstil.
Ope tysdag og torsdag kl. 14-22, laurdag og søndag kl. 12-20.

Siste dag: 12. juni 2011.


2010

HAUSTUTSTILLING

Keramikk av Liv Nordvik
Glaskunst av Beda Maria Johansen
Smykke av Hilde Rongevær

Dei tre ønskjer velkommen til salsutstilling og ei hyggeleg stund, med servering av litt å bita i og lun varme i peisen.
Ope:
Laurdag 30.okt kl. 11.00 – 17.00
Søndag 31. okt kl. 12.00 – 16.00


«Fjord-filt-fantasi»

Kystsogeutstilling med Norske Filtmakarar, og foto fra Antarktis av Wilfred Berthelsen

Ope: Tysdag/Torsdag/Helg kl. 14.00 – 22.00
Til søndag 26. sept.

Sjå bilete frå opninga hjå Avisa Nordhordland her.
Sjå Strilen si reportasje her.

Filtmakarar:
Marit Onsøyen Bjercke
Randi Brandstadmoen
Linda Borkamo, www.birkdesign.no
Anne Lise Gjønnes, www.minicompany.net
Anne Synnøve Johnsen
Evelyn Johnsen
Turid Kvalvåg
Torunn Kvamme
Marit Bergheim Lyhammer
Eli Kristine Markusson
Mailiss Petterson, www.maitov.no
Evelyn Refsahl, www.filtmakerevelyn.no
Gunnalug Ribe
Nina Tvedt Sliper
Sigrunn Slåtto Smørgrav
Julie Smådahl, www.juledesign.org
Karin Flatøy Svarstad, www.sommerakademiet.com
Tone Tvedt, www.ullform.no
Torill Vestad, www.cocoonart.no
Anne Bekk Weltzien, www.freewebs.com/aweltzien
Tone Viken Øby

Fotograf:
Wilfred Wessel Berthelsen, www.wesselfoto.no


Sjå heimesida til Norske Filtmakere for meir info.


Andrea Rice Band

8. august 2010 kl. 19.00:
Andrea Rice Band
Konsert med irske Andrea Rice og band, med påfølgjande session og «noko attåt»
Søndag 8. aug. 2010 kl. 19.00.

«Andrea Rice er blant Irlands beste og mest etterspurte «Folk and Ballad»-sangere,

Les meir på www.andreariceband.com


2009

VENTETID I GALLERI 2009

Opning søndag 15. november kl. 15.00
Musikk: Jon Brodal, fele.

med:
Cecilia Claesson (porselensringar)
Kåre Eikeland (teikning)
Kolbjørn Fosse (foto)
Roald Grimsø (maleri/barskap)
Solveig Serigstad Hauge (maleri)
Bente Haugland (tekstilbilete)
Niclaes Hoff (glasenglar)
Anita Jonhaugen (monotypi)
Anne Johnsen (filtarbeide)
Kari Knappskog (maleri)
Kjetil Kvam (maleri)
Marianne Lien (tekstilbilete)
Eli Raa Nilsen (maleri)
Gunvor Scholz (maleri)
Birthe Schytte (keramikk)
Torgeir R. Tysse (maleri)
Randi H S Veland (maleri)

Ope:
Tysdagar, torsdagar kl. 16.00-22.00
Laurdagar og søndagar kl. 12.00-22.00

Siste dag søndag 13. des.


HAUSTUTSTILLING

Keramikk og smykke
Liv Nordvik, Hilde Rongevær.

Ope:
Laurdag 7. nov. kl. 11.00 – 17-00
Søndag 8. nov. kl. 12.00 – 16.00


Hentekonsert med havmusikk

Søndag 27. sep. kl. 19.00

Amund Heir, Tore Gjelsvik og Andreas Haugland Trio.


Kystsogeutstillingen 2009

Kystsogeutstillinga ”Eventyrlege vesen frå Kong Neptun sitt rike”.

Hovudutstillar Marianne Lien, tekstilbilete.

Gjester:
Niclaes Hoff og Cathrine B-J Kårevik, glass
Liv Sundal, keramikk
pluss fleire

Opning laurdag 29. august kl. 11.30. Musikk: Trade Winds av Natasha Barrett


Eventyrlege vesen

Sommaren 2009


2008

Ventetid i galleri 2008

02. – 21. des

Silje Kristin Brakstad,
Malene Bjørge, Kari Fjeldstad,
Bente Bing Kleiva, Jørn Kleiva,
Alexander Kittang og Sverre Stokke, foto

Lise Dyrhovden, pilfletting,

Håvard Giezendanner og Kåre Eikeland, teikning/akvarell,

Anne S. Johnsen, filt,

Elin Marie Brakstad, Guro Gomo, Eli W. Lund-Johansen, Inger J. Silgjerd Monstad, Veronica Røttingen, Synneva Skintveit og Cho Tun, maleri,

Niclaes Hoff og Cathrine B–J Kårevik, glass,

Tor Lakselv, trerelieff,

Viktoria Morozova, ikon,

Kari Mørk, keramikkenglar

Eli Skauge, strikk,

Kristi Skintveit, vev,

Margith Skurtveit, tre,

Hilde Rongevær, smykke,

Iryna Petrakova, broderi,

albansk husflid frå Kosovo.


INTIMKONSERT: KRISTIN MINDE

Fredag 28. august, kl 20:00, er det duket for en intimkonsert med Kristin Minde i Galleri Rustica.

CC: 50,-

Musikk kan høres på www.myspace.com/kristinminde1.
Følg med på www.kristinminde.no for mer info.


Kystsogeutstillinga 2008 «Med SKYTTEL og PENSEL… og noko attåt»

Biletkunst og kunsthandverk
Kristi Skintveit, vevde båtryer og sengeryer
Synneva Skintveit, måleri
Gjester: Kirsten Skintveit og Randi Skintveit, lappeteppe
Johann Hartmann Sand, båtmodellar

Ope: tysdagar, torsdagar og helger 14-22, til søndag 28. sep


60 raude lys, ein solidaritetsutstilling for Burma

60 raude lys, ein solidaritetsutstilling for Burma 19. april til 12. mai

20 deltakarar; maleri, teikning, foto, filt, keramikk, skulptur.

Gro Anita Høgquist
Cho Tun
S. Nyein Aye
Paul Bernhard
E.C. Corbitt
Truls Corneliussen
Kåre Eikeland
Laila Gangstad
Karl Gundersen
Kirsti Van Hoegee
Line Therese Iversen
Eli W. Lund-Johansen
Anne Johnsen
Marianne Lien
Møllaren Keramikk, Elisabeth Holt m/fleire
Liv Sundal
Jan Erik Wiilgohs
Foto- og kunstelevar

Opning laurdag 19. april kl. 16.00:

Song, musikk, dikt, appellar
Buddhistmunk tek del, Nan Tu Dee (song) og eit lite kor, Trumen Dee (gitar), Wai Lin Tun (dikt), Stein Frode Flataker (gitar), Magnus Heir (perkusjon)

Diktkveld:
Diktlesing Bente Bing Kleiva, Leif Johnsen
og hemmeleg gjest.


2007

Ventetid i Galleri 2007

Salsutstilling 4. – 20. des.

– Kåre Eikeland, teikning
– Johanns H. Fosse, smedarbeid
– Johannes I. Fosse, smedarbeid
– Gro Fyllingsnes, ikon
– Laila Gangstad, kunstfoto
– Gro Anita Høgquist, maleri
– Anita Jonhaugen, maleri
– Anne S. Johnsen, filtarbeid
– Kolibriredet, Gregory Smith stiftinga, maleri mm.
– Hannu T. Konttinen, keramikk
– Elias Mjåtveit (1874-1957), postkort, dikt
– Gerd Karin Reikvam, maleri
– Eli Skauge, strikk
– Kristi Skintveit, vev
– Synneva Skintveit, maleri
– Kari Strømsæther, tekstil/vesker
– Liv Sundal, porselensenglar
– Line Therese Iversen, maleri
– Gro Nesheim Øvsthus, keramikk


Ope
tysdagar 10.00 – 22.00
torsdagar 14.-02.00
søndagar e.a.


SOLSNUKONSERT

Stein Frode Flataker
Gitar
Torsdag 20. desember kl. 22.00


”Ei due e ikkje berre ei due”

Laila Gangstad – Fotokunst

Bente Bratlund – Dikt
Magnus Gangstad – Lydkulisser
Musikk ved Dag Olav Larsen og André Møllerhaug.

Ope laurdag og søndag til 16. sept.
kl. 14.00 – 22.00.

Utstilling av foto og dikt

Laila Gangstad frå Alversund har til si siste fotoutstilling ”Ei due e ikkje berre ei due”, samarbeidd med forfattaren Bente Bratlund. Gangstad har laga bilete med duer som utgangspunkt. Bratlund har skrive dikt til nokre av dei. Både fotografi og tilhøyrande dikt vert utstilte. Andre fotografi er trykte på lerret, atter andre på pleksiglas, berekna til å henge i vinduage eller med lyssetting bak.

Nærare to år har Gangstad arbeidd med utstillinga som kom i stand utifrå hennar veksande fascinasjon over duer som motiv. Etter kvart som ho fekk større innblikk i eigenart og variasjon i dueverda, har utstillinga berre vokse og vokse, og inneheld no 20 fotografi, mange også laga til som postkort.

Ho har klart å fanga typiske og unike rørsler og positurar, i fartsfull flukt og stille stunder. Nokre bilete er arbeidd vidare med digitalt. Resultata spenner frå det heilt naturalistiske via det lett stiliserte til det – ja, nærast engleaktige!

Magnus Gangstad har laga lydkulisser utifrå lydopptak blant duer.

Laila Gangstad har tidlegare delteke på fem utstillingar sidan 2003, m.a. på Pygmalion Økokafe og Galleri i Bergen.

Statoil Mongstad har kjøpt inn bilete av henne.

Bente Bratlund har gjeve ut 17 diktsamlingar, og har elles skrive romanar og bøker for både vaksne og born.


Kattar i løa

19.mai – 10 juni 07 med bilete av Anita Jonhaugen.

Opninga var med KATTEDUETTEN AV ROSSINI med Kjersti Wiik, Eirin B. Åserud og Katarzyna Leikvoll, og KATTEDIKT med Sigbjørn Heie


«Ikon – dører til mysteriet»

Ikonutstilling 1. – 22. april 2007 med Solrunn Nes

Song/musikk gruppe frå Octavia med Eirin Åserud, Magnus Åserud Skylstad (perkusjon) og Dag Olav Larsen (fløyte).


2006

«Ventetid i galleri» i desember 2006.

Rom for ro
tid for tanke
venting, lengting…
Utstilling og sal

– Terje Dalland (installasjon)
– Åse Eriksen (tepper)
– Kåre Eikeland (teikning/akvarell)
– Margrete Hugaas (maleri/teikning)
– Line Therese Iversen (maleri/akvarell)
– Anne Jakobsen (kunstkort, kalender)
– Anne S. Johnsen (filtbilete)
– Anita Jonhaugen (maleri)
– Unn Kolfloth (tekstil)
– Hannu T. Konttinen (skulptur)
– Øystein Litleskaret (foto)
– Møllaren Keramikk v/Elisabeth Holt med fleire
– Solrunn Nes (ikon)
– Rigmor Padøy (tekstil)
– Eli Skauge (strikk)

Ope i desember
– Tirsdagar ti til ti (1000 – 2200)
– Torsdagar to til to (1400- 0200)
– Søndagar etter avtale


Kystsogedagane

Utstilling under Kystsogedagane på Holmeknappen 26. og 27. august 2006:

Kåre Eikeland:
Akvarell og teikning, motiv frå tidlegare kystsogedagar, til sals berre under utstillinga.

Møllaren keramikk, Elisabeth Holt med fleire:
Varierte keramikkarbeid, også morosame! Nokre arbeid var utstilte i hagen.

Leirbålbrenningsnatt, der me lagde enkle figurar/skulpturar rundt eit lite bål som skulle brenna leira. Ei fin natt og ei spennande oppleving.


Opningsutstillinga «Alt-i-ull»

april – juni 2006:
Den offisielle opninga av galleriet:

Filtmakar Anne S. Johnsen

Tova ull/filtarbeide – bilete, smykke, vesker, sjal, skulpturar


Melano Jazzband

5 års Jubileumskonsert januar


2005

Ventetid i galleri

Elin Alver (akvarell, tekstil)
Runar Brunslid (foto)
Truls Corneliussen (skulptur)
Stella East (maleri)
Helga Angelsgård Eikrem (keramikk)
Laila Gangstad (foto)
Anne Grimsrud (maleri)
Kaspar Hansen (knutekunst)
Kjersti Isdal (teikning)
Anne S. Johnsen (tova bilete m.m)
Peder Leithaug (maleri)
Gry Sandvold (tekstilbilete)
Eli Skauge (strikka luer, sjal)
Vigdis Valde (teikning)
Vegar Valde (foto)
Solsnukonsert siste dag torsdag 22/12-05 med Stein Frode Flataker (gitar)


Kystsogedagane

Utstilling under Kystsogedagane august 2005
Kåre Eikeland, teikningar og maleri,
Helga Angelsgård Eikrem, keramikk.


Grindverksbygg – urgamalt og hypermoderne

Føredrag, mai,
”Grindverksbygg – urgamalt og hypermoderne” grindverksbygg i Meland og Nordhordland, framhald
Arne Høyland og arkitekt Helge Samuelsen