Skip to main content

Om Galleri Rustica

Galleriet ligg i naturskjøne omgivelsar

Om Galleri Rustica

Galleri Rustica ligg på Holmeknappen i Meland, naturskjønt ved Herdlafjorden, på ein tidlegare steinalderbuplass. Galleriet heldt til i ei over 100 år gamal grindløe. Aktivitetane famnar om utstillinga, konsertar, møte, fotokulisser, utleige.

Våre opningstider

Dei ulike utstillingane vil ha opningstider mellom 12.00 og 18.00 i helgene. Elles praktiserer galleriet såkalla «døgnope flexitid», noko som kan vera kvardager, helg, seint,tidleg, berre det er avtala på førehand, på mob 991 69 281.

Meir info om kva som har skjedd og kva som skjer finn du ved å klikka på linkane i menyen til venstre, og ved å følgje oss på Facebook.

Mellom utstillingane våre vil galleriet også ha skiftande kunst utstilt for sal, frå lokale kunstnarar og amatørar, men òg frå andre av galleriet sine utstillarar. 

ALLTID KUNST – lokal, unik, rå