Skip to main content

Linkar du kanskje finn interessante

Bergens Tidende skriv om oss i «Gallerirunden» mars 2007.

Avisa Nordhordland har ei fin artikkel om «Ventetid før Jul»-utstillinga vår i 2005 her.

Kystsogevekene er den største kystkulturmønstringa i Noreg. Det geografiske området for Kystsogevekene omfattar 20 kommunar, og strekk seg frå Sveio i sør til Gulen i nord. Vi er sjølvsagt med. Les meir på kystsogevekene.no

Kystsogevekene skreiv også om vårt 10-års julbileum.


Meland kommune si heimeside finn du her.

Arkitekten vår, Rambøll Arkitektur & plan Bergen, skriv om løa på heimesida si.

Finn du noko om oss eller noko anna du meiner kunne passe inn her, ser vi gjerne at du sender oss ein e-post.