Skip to main content

Velkommen til
Galleri Rustica

Galleri Rustica

Galleri Rustica ligg på Holmeknappen i Meland, naturskjønt ved Herdlafjorden, på ein tidlegare steinalderbuplass. Galleriet heldt til i ei over 100 år gamal grindløe. Aktivitetane famnar om utstillinga, konsertar, kurs, møte, fotokullisser, utleige.

Opningstider

Dei ulike utstillingane vil ha opningstider mellom 12.00 og 18.00 i helgene. Elles praktiserer galleriet såkalla «døgnope flexitid», noko som kan vera kvardager, helg, seint, tidleg, berre det er avtala på førehand, på telefon 991 69 281.
Mellom utstillingane våre vil galleriet også ha skiftande kunst utstilt for sal, frå lokale kunstnarar og amatørar, men òg frå andre av galleriet sine utstillarar.

Kontakt oss

Du finn oss på Holmeknappen i Meland.